Evenimente

În perioada 19 - 20 martie 2019, un reprezentant al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, împreună cu un reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și doi reprezentanți ai mediului de afaceri, de la SC Grup Componente Auto din județul Argeș și SC Tris Company SRL din județul Ialomița, stakeholderi în cadrul grupului de lucru al proiectului, au participat la Conferința Midterm a proiectului UpGradeSME. Acest eveniment a fost organizat în cadrul evenimentului Internaționalizarea IMM-urilor în era digitalizării – eveniment comun al proiectului UpGradeSME și evenimentul de Capitalizare în cadrul Ariei Prioritare 8 a Strategiei Dunării, organizat de către partenerul german al proiectului, Steinbeis Europa Zentrum în colaborare cu Ministerul Economiei, Muncii și Locuinței din Baden-Württemberg și Liderul de proiect, Panon Business Association din Ungaria.

Acest proiect, pe care Agenția îl implementează în calitate de partener, este finanțat prin programul Interreg Europe și vizează îmbunătățirea politicilor din diferite regiuni europene în domeniul dezvoltării competitivității IMM-urilor. Proiectul are o durată de derulare de 5 ani, implementarea acestuia începând în luna aprilie 2016, urmând a se finaliza la sfârșitul lunii martie 2021. Consorțiul ce implementează acest proiect este format de 8 parteneri din 6 țări europene (Ungaria, România, Germania, Olanda, Portugalia și Spania).

Scopul Conferinței Midterm din 19 martie 2019 a fost acela de a aborda provocările și oportunitățile procesului de internaționalizare. Evenimentul a oferit IMM-urilor din regiunile centrale ale Europei precum și din regiunea Dunării posibilitatea de a face schimb de experiențe asupra strategiilor de internaționalizare și de a comunica în mod direct provocările cu care se confruntă decidenților prezenți la acest eveniment.


 În cadrul conferinței au existat 3 sesuni plenare privind internaționalizarea IMM-urilor:

  1. Internaționalizararea IMM-irilor în era digitalizării, unde au avut loc discuții privind modul în care IMM-urile pot să-și desfășoare activitatea cu succes și să rămână competitive, ținând seama de noua tendință de digitalizare a procesului de lucru.
  2. Internaționalizarea IMM - Studii de caz, unde a existat un forum interactiv al participanților pentru a discuta provocările și succesele de internaționalizare între 5 IMM-uri din 5 țări (Slovenia, Croația, Germania, Ungaria, Portugalia).
  3. Internaționalizarea IMM-urilor - posibilități de intervenție din partea decidenților politici.

În paralel cu aceste 3 sesiuni plenare, s-a desfășurat și o sesiune B2B, participanții având posibilitatea de a discuta față în față cu întreprinderile mici și mijlocii din UE, cu o atenție deosebită pentru Baden-Württemberg.

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteți afla contactând Serviciul Dezvoltare,0242/331.769, fax: 0242/313.167, e-mail: programe@adrmuntenia.ro și pe site-ul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, www.adrmuntenia.ro, la secțiunea Proiecte: https://adrmuntenia.ro/index.php/proiectul-upgradesme/static/912.